หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดปราโมทย์
 

ภาพกิจกรรมของโรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฏร์อำรุง)

 ปีการศึกษา 2559-2560

  

งานแสดงผลงานโรงเรียนประชารัฐ ณ อบจ.สมุทรสงคราม 

  

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 

  

นมัสการพระพรหมเวที

  

คณะSCBและศึกษานิเทศน์มาดูการจัดการเรียนการสอนการอ่านการเขียน

   

อบรมการป้องกันอุบัติภัยให้กับนักเรียนและบุคลากร

  

กิจกรรมของนักเรียนอนุบาล2

  

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

   

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองปีการศึกษา2559

  

ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์

  

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบปีการศึกษา 2559

  

งานปีใหม่และคริสต์มาส

  

กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร ณ ปากช่อง จ.นครราชสีมา

  

โครงการอาหารเช้าและอาหารเย็นนักเรียน

  

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

  

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

  

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

  

ศึกษาดูงานโรงเรียนพระราชทานและพัฒนาบุคลากร ณ เกาะช้าง

  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

  

งานปิดภาคประจำปีการศึกษา 2559


ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน