.

:::  โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) ยินดีต้อนรับ  :::

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.175.201.14
คุณเข้าชมลำดับที่ 500,625
  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 

โรงเรียนวัดปราโมทย์

๑.     ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

         โรงเรียนวัดปราโมทย์ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๔๕๔ โดยเริ่มแรกได้สร้างอาคารเรียนขึ้นมา ๑ หลัง แบบปั้นหยา ชั้นเดียว ขนาด ๓ ห้องเรียน เป็นห้องโถงจุนักเรียนได้ประมาณ ๘๐ คน และทำการสอนเรื่อยมา

              ปี พ.ศ.๒๔๗๖ พระครูอุดมสุตกิจเจ้าอาวาสวัดปราโมทย์ได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาสร้างอาคารใหม่แบบปั้นหยา ๒ ชั้น กว้าง ๙.๗๕ เมตร ยาว ๑๕.๒๗ เมตร  แทนหลังเดิมที่ชำรุด นอกจากนั้นยังได้สร้างโต๊ะนักเรียนจำนวน ๘๕ ชุด และส้วม ๒ ที่นั่ง ๑ หลัง 

              ปี พ.ศ.๒๕๐๙ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข ของกรมสามัญ      ๔ ห้องเรียน  และได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบ ๓๑๓ จำนวน ๑ หลัง 

              ปี พ.ศ.๒๕๑๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๕ จำนวน ๑ หลัง ๖ ห้องเรียน

              ปี พ.ศ.๒๕๒๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วม ๑ หลัง ๕ ที่นั่ง

              ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๓ โอนครูประชาบาลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

              พ.ศ.๒๕๒๕ นายประจวบ ศรีมหันต์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิของโรงเรียนขึ้น มียอดเงิน ๑๕๑,๑๙๙ บาท ชื่อ “มูลนิธิโรงเรียนวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) มิตรบางแค”

              พ.ศ.๒๕๔๑ นายพรชัย นุชอุดม ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนมูลนิธิขึ้น     มียอดเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท

              ปี พ.ศ.๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปราโมทย์ได้สร้างส้วมใหม่แทนที่ชำรุด จำนวน ๑ หลัง ๑๐ ที่นั่ง       โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ

 

๒.     สภาพปัจจุบันของโรงเรียน

 

                    โรงเรียนวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  ตำบลบ้านปราโมทย์        อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร ๐-๓๔๗๖-๘๒๘๒     โทรสาร ๐-๓๔๗๖-๘๒๘๒   e-mail: watpramote@hotmail.com website: www.wpms.ac.th พื้นที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก  ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  เป็นระยะทาง ๒๒ กิโลเมตร จากโรงเรียนถึงที่ว่าการอำเภอบางคนที เป็นระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๗ ไร่         เขตพื้นที่บริการ ได้แก่ หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลบ้านปราโมทย์ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๒๑ คน ครูสายผู้สอน ๔ คน ครูอัตราจ้าง ๖ คน นักการภารโรง ๑ คน  ปัจจุบัน ว่าที่ ร.ต.อำนาจ อินทรสุนทร     ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปราโมทย์ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

 

 

 
 
ว่าที่ร.ต.อำนาจ อินทรสุนทร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 มกราคม 2563
 

 

 

QR Code Web:

wpms.ac.th

 
::: โรงเรียนวัดปราโมทย์ :::
หมู่2 ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
Tel : 034-768282  Fax : 034-768282
Email : watpramoteschool@hotmail.com